Na Národnom pochode za život

Áno životu... prišli v nedeľu - 20. septembra 2015 do hlavného mesta povedať aj viacerí pedagógovia z našej školy, zástupcovia žiakov z 9. ročníka i mnohé rodiny našich žiakov. Plné Námestie SNP v Bratislave bolo svedectvom toho, že ľudský život je dar a odkazom pre celú spoločnosť.

Späť