V cezpoľnom behu sa darilo

Chlapci, ktorí sa 1. októbra 2015 zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, si vybojovali a vybehali pekné 3. miesto. Reprezentovali nás športovci z 8.B triedy - Viliam Turcsányi, Dávid Kardoš a Jakub Žofčin. Blahoželáme!

Späť