Pedagógovia na seminári v Piešťanoch

Vedomosti a zručnosti – predpoklad uplatnenia mladej generácie – názov seminára, ktorý zastrešovalo Združenie katolíckych pedagógov Slovenska, spojil v dňoch 20. - 21. novembra 2015 v Piešťanoch pedagógov a odborníkov z celého Slovenska. Príspevok zo života našej školy – Odvaha pomáhať (v škole) života na ňom prezentovali p. riaditeľka Čačková a p. uč. Pustaiová. Príklady dobrej praxe a podnety z diskusií obohatili všetkých prítomných.


Späť