Pred Adventom

Už tradične pred vstupom do adventného obdobia svätíme v školskej kaplnke sviece a adventné vence z našich tried i školských priestorov. Počas štvrtkovej rannej sv. omše - 26. novembra 2015 ich v školskej kaplnke posvätil p. kaplán Paľko. Otvorme srdcia dokorán...

Späť