Benefičný koncert aj s Ratolesťou

V priestoroch Veľkej sály Historickej radnice v Košiciach sa 9. decembra 2015 konal BENEFIČNÝ KONCERT venovaný nevidiacim a slabozrakým deťom. K usporiadateľom a súčasne účinkujúcim sa pridalo aj naše školské spoločenstvo a školský zbor Ratolesť svojím spevom potešil a pohladkal srdcia detí i prítomných.

Priatelia detí a organizátori koncertu:

Združenie FEMAN

Maják n.o.

Spojená internátna škola v Levoči

ZŠ Gemerská v Košiciach

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov

Spoločnosť Úsmev ako dar z Košíc

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach

ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Späť