Technická olympiáda

Súťaž určená žiakom 8. - 9. ročníka ZŠ mala 2. decembra 2015 na okresnom kole aj dvojicu našich šikovných reprezentantov. Po testovej časti sa mladí technici – Edo Pohl (8.B) a Juraj Šarišský (9.C) pustili do ručnej výroby povinného výrobku – svietnika. Spoločnou prácou a najmä úsilím získali pekné 2. miesto. Chlapci, blahoželáme!

Späť