Darček v škatuli

Obľúbená adventná aktivita otvorila aj v tomto školskom roku srdcia žiakov, rodičov, pedagógov i ľudí dobrej vôle. V spolupráci s OZ Maják nádeje sa nakrátko spojili v službe pomoci s rodinami v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Čo bolo v darčekoch skryté? Modlitby, triedne pozdravy, suché potraviny, drogéria, čistiace potreby, hračky aj iné dôležité veci potrebné k životu. Už našli svoje rodiny, miesta, kde sú veľmi potrebné.

Späť