Misijné šišky

Fašiangový čas sa v našej škole už tradične spája s chutnými šiškami a misiami. Šikovné p. vychovávateľky ich v utorok - 26. januára 2016 piekli od skorého rána. Počas desiatovej prestávky ich žiacki dobrovoľníci ponúkli žiakom aj učiteľom. Spoločný výťažok 243 € podporí misijné diela doma i vo svete. Misie začínajú v tvojom srdci... Ďakujeme!

Späť