Dvojnásobné prvenstvo na Šalianskom Maťkovi

Obvodné kolo 23. ročníka Šalianskeho Maťka sa uskutočnilo 28. januára 2016 v CVČ Domino. Prednes poézie učaroval viacerým žiakom z našej školy, ale do súťaže sme mohli poslať len víťazov z každej kategórie. Troch recitátorov sprevádzala pani vychovávateľka Šolcová. Domov sa ani jeden z nich nevrátil naprázdno. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole!

Christan Brossmann, 2. A – 1. miesto (postup do krajského kola)

Kristína Bagošová, 7. C - 1. miesto (postup do krajského kola)

Maxim Marko, 5. B – 3. miesto

Späť