Biologická olympiáda

Centrum voľného času Domino privítalo 3. februára 2016 nadšencov biológie na obvodnom kole biologickej olympiády. Výprava našich reprezentantov bola úspešná – čítajte viac. Súťažiace prakticky a teoreticky pripravovala p. uč. Zachariášová. Blahoželáme!

Umiestnenie súťažiacich:

Ema Urigová (9.C) – 2. miesto – postup do krajského kola

Terézia Kertesová (9.B) – 5. miesto

Späť