Projektový deň v 2. ročníku - Voda

Aká je voda? Kde sa nachádza? Aké sú jej skupenstvá? Čo sa v nej rozpúšťa? Ako sa o ňu máme starať? Toto boli otázky, na ktoré sme hľadali odpovede počas projektového vyučovania o vode. A čo sme zistili? Čítajte viac s nami, druhákmi.

  Voda je číra a bez chuti. Rozpúšťajú sa v nej niektoré látky – soľ, cukor. Nerozpúšťa sa krieda. Olej pláva na povrchu. Múka vodu zafarbila. Vodu nemáme znečisťovať, ale chrániť.

  Počas skúmania sme vytvorili pojmové mapy, na ktorých máme všetko zaznamenané.

                                                                  Soňa, Šimon a Matúš – druhý ročník

Späť