Nielen Dali

Expozíciu venovanú svetovému umelcovi navštívili vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach aj žiaci 9.B triedy. Záver piatkového vyučovania - 11. marca 2016 patril umeniu, kultúre a estetike. Spolu s p. uč. Bednárovou a p. uč. Zachariášom sa pri prechádzke Hlavnou ulicou stihli zastaviť aj na zaujímavých miestach, ktoré tvoria históriu centra aj celého mesta.

    Po troch hodinách vyučovania v škole vyrazili do mesta za poznávaním. Po prehliadke výstavy sa budúci stredoškoláci zastavili v novootvorenej predajni cudzojazyčnej literatúry na Hlavnej 115, nasledovala dvojvýstava v átriu Kňazského seminára sv. Karola Boromejského: V duchu gotiky – súbor fotografií a Vypálená modlitba – keramické obrazy. Unavené nohy žiakov napokon zakotvili v Big Pizzi v Levočskom dome. Potom už bol iba návrat do školy. Salvador Dalí sa vyučuje na hodinách výtvarnej výchovy i deviatackého dejepisu, no i ostatné navštívené miesta mali svoj hlbší význam.

                                                               MB & JZ     

Späť