Slávik Slovenska 2016

Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu. Je obľúbenou speváckou súťažou aj v našej škole. Slávici, veľkí aj malí, si zaspievali krásne slovenské ľudové piesne 13. apríla 2016. V jednotlivých kategóriách súťažilo štyridsaťšesť spevákov. Víťazi postupujú do obvodného kola, ktoré bude 13. mája. Nech sa im počas prípravy s p. uč. Smutelovičovou a p. uč. Feckovou darí.

I. kategória:

1. miesto: Viliam Ferko, 3. C a Laura Lacková, 1. C

2. miesto: Tatiana Bencová, 1. B a Ivana Dvorčáková, 1. B

3. miesto: Karol Zentko, 3. C

Čestné uznanie: Zuzana Sklenková, 3. A  a Tamara Maurerová, 3. A

II. kategória:

1. miesto: Marek Maďar, 5. A

2. miesto: Miriam Labaničová, 5. A

3. miesto: Lara Alatawnech, 4. A

Čestné uznanie: Ela Štecová, 4. C a Martin Zajak, 5. C

III. kategória:

1. miesto: Alena Maďarová, 9. B a Monika Smoleňová, 8. B

2. miesto: Annamária Hyková, 7. C

3. miesto: Daniela Karafová, 8. B

Späť