Slávik Slovenska 2016 má víťazov v obvodnom kole

Spevácka súťaž Slávik Slovenska 2016 pre Košice II, kde patrí aj naša škola, bola 13. mája 2016 v CVČ Domino. Predpoludnie bolo naplnené spevom krásnych slovenských ľudových piesní. Víťazi školských kôl ukázali svoj talent pred odbornou porotou. Marek Maďar z 5.A získal 2. miesto a Anička Maďarová z 9.B čestné uznanie. Pekným spevom porotu zaujal aj Vilko Ferko z 3.C triedy. Našich umelcov na súťaž pripravovali a viedli p. uč. Ferková a p. uč. Smutelovičová. Srdečne gratulujeme!

Späť