Cena starostu MČ Košice - Západ

Počas slávnostného zasadania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ bolo 24. mája 2016 odovzdaných viacero pamätných cien osobnostiam a organizáciám, ktoré sa významne pričinili o zviditeľnenie a rozvoj mestskej časti a celého regiónu. Cenu starostu MČ Košice – Západ za rok 2015 získala aj naša škola. Ďakujeme za ocenenie a prejavenú dôveru!

"Cena starostu MČ Košice - Západ bola ZŠ sv. Cyrila a Metoda udelená za výsledky v pedagogickej oblasti a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 25. výročia vzniku a otvorenia školy."                       

                                                                                          Ing. Ján Jakubov, starosta

Späť