Celé Slovensko číta ďeťom

Druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike, vyhlásený v dňoch 30. mája - 5. júna 2016, zaujal aj čitateľov a p. učiteľky SJL. S niektorými triedami z II. stupňa navštívili školskú knižnicu a zaujímavými aktivitami sa v spolupráci s p. knihovníčkou zapojili do tohto projektu. Podporme spoločne myšlienku projektu - Čítajme deťom 20 minút každý deň! Viac na www.kosicekmk.sk

Niekoľko myšlienok k čítaniu:

" Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie." Milan Rúfus

" Bez ohľadu na to, koľko máš práce, tá najdôležitejšia  vec, ktorú môžeš učiniť pre budúcnosť svojho dieťaťa, je okrem prejavu lásky, objímania, aj každodenné čítanie a obmedzenie televízie."  Jim Trelease

Späť