Matematická olympiáda

Dňa 5. apríla 206 naplnilo CVČ Domino 77 matematických „hlavičiek“ z nášho obvodu (31 šiestakov, 28 siedmakov a 18 ôsmakov), aby zabojovali o víťazstvo v kráľovnej matematických súťaží – Matematickej olympiáde. Medzi nimi bolo aj 10 našich žiakov. Ich výsledky nadchli nejedného fanúšika.

Prvé miesto v kategórii Z6 obsadil Oliver Frič zo 6.B triedy. Zlatú medailu si vybojovala v kategórii Z7 aj Mária Lukčová zo 7.B triedy a na stupienok víťazov v podobe bronzovej medaily vystúpil ešte Peter Skladaný zo 7.A triedy.  

Ďalší naši žiaci: Marianna Zimovčáková, Simona Hudáková, Dávid Szcurek, Veronika Klemová a Klára Ivančová riešili 3 príklady svojej kategórie úspešne, čo sa podarilo 55 % zúčastneným žiakom. Ďakujeme všetkým za vynikajúcu reprezentáciu školy a veríme, že im matematika bude prinášať aj naďalej veľa potešenia.

p. uč. Paraličová

Späť