Pán záchranár na poznaj a ži

Triedy 5.A a 5.B sa 6. júna 2016 spojili a dobre pripravili na zaujímavé stretnutie s p. Imrichom Bakšim, záchranárom, ktorý im pripomenul dôležité zásady prvej pomoci, kontaktovania sa so záchranármi aj iné informácie o náročnej práci všetkých zložiek pomoci ľuďom v ťažkých situáciách. Otázky zvedavých žiakov nemali konca. Ďakujeme za stretnutie a všetkým deťom odkazujeme, aby boli opatrní a pozorní. Chráňme si zdravie, vzácny poklad!

Späť