Už sme sa fotili

Spoločné triedne fotografovanie, ktoré už tradične patrí k záveru šk. roka, sme stihli absolvovať v druhom júnovom týždni. Mladší aj starší sa pekne vyobliekali, upravili, dobre naladili a k tomu úsmev a fotenie sa mohlo začať. Do albumu školských čias nám pribudne ďalšia milá fotografia...

Späť