Deň detí v Slovenskom rozhlase

Presne 1. júna 2016 sa 7.A triede podarilo osláviť MDD na Dni otvorených dverí v Slovenskom rozhlase. V sprievode triednej p. uč. Zachariášovej a p.uč. Zachariáša videli nahrávacie štúdia i priestory rozhlasu. Priamo od redaktora a moderátora Petra Béreša sa dozvedeli informácie o spravodajstve. Odvážni žiaci sa v priamom prenose rozprávali s p. redaktorkou Martinou Bačovou o prázdninách i konci šk. roka. Ostatní si vyskúšali nahrávanie v štúdiu na tému príroda. Pre všetkých to bol pekný zážitok!

Späť