INEKO hodnotilo slovenské školstvo

INEKO, mimovládna nezisková organizácia, uviedla na začiatku septembra 2016 rebríček úrovne vzdelávania slovenských základných, stredných škôl a gymnázií. V rámci celoslovenského rebríčka sa naša škola umiestnila na 6. mieste. Kritériá pri hodnotení ZŠ - výsledky Testovania 5, Testovania 9, závery ŠŠI (Štátnej školskej inšpekcie), dosiahnuté mimoriadne výsledky a účasť žiakov na súťažiach a olympiádach, kvalifikovaný pedagogický zbor, získavanie finančných prostriedkov a zapojenie sa do projektov. Viac na www.ineko.skoly.sk. Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu.

Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. Aktivity INEKO vyplývajú aj z potreby podporovať vlády a politikov pri presadzovaní a uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

Späť