Geologická exkurzia

Krásne jesenné počasie využili ôsmaci počas troch dní, 26. septembra - 28. septembra, aby v sprievode pani učiteliek triednych, pani zástupkyne Hrebeňárovej a s. Zuzany, navštívili Spiš. Presnejšie, Dreveník, najväčšie travertínové územie na Slovensku.

Späť