Na Drienici si zaplávali šiestaci

Zdokonaľovací plavecký výcvik spojený so školou v prírode čakal na šiestakov posledný septembrový týždeň. Krásne jesenné počasie na Drienici ich lákalo do prírody, na ihriská a spoločné aktivity. Nechýbali každodenné sv. omše, sv. ruženec v prírode a plavecké súťaže na konci pobytu. Plavcov spoločne sprevádzali tr. pani učiteľky, p.uč. Vaško a p. kaplán Paľko. Ďakujeme, Pane, za ochranu a sprevádzanie...

Späť