Redaktori na stope

Mladí redaktori z 9.B si 12. októbra vyskúšali tvoriť články na rôzne témy spolu s redaktormi zo ZŠ s MŠ sv. Marka Križina z Košíc-Krásnej. V sprievode pani učiteľky Sarkovej prišli k našim deviatakom, ktorí pod vedením pani učiteľky Ferkovej tvoria príspevky do školského časopisu Ratolesť. Veríme, že to nebolo posledné stretnutie.

Späť