Čítame spolu

Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spoločné čítanie 24. októbra o 9:00 hod. Tento deň je Medzinárodným dňom školských knižníc. Do aktivity sa zapojila aj naša škola. V pondelok počas druhej vyučovacej hodiny čítali žiaci aj pedagógovia. Rok čitateľskej gramotnosti sa nesie pod heslom: "Myslenie je pohyb!"

Späť