Na cintoríne

Do novembrových dní sme vstúpili spomienkou na drahých zosnulých...Ranná sv. omša otvorila 2. novembra spoločný čas tr. učiteľov a žiakov II. stupňa. Návšteva cintorína po jej skončení všetkých spojila v modlitbe, spomienkach, nádeji. A svetlo večné nech im svieti...

Späť