Na duchovných cvičeniach pedagógov

Vaše áno, len toto som očakávala...slová Panny Márie otvorili duchovné cvičenia pedagógov a zamestnancov školy, ktoré spoločne prežili v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove v dňoch 17.-19. novembra. Duchovný program viedol o. Dušan Havrilík spolu s p. Martou Uchalovou z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice. Dni stíšenia, spoločných modlitieb sv. ruženca, večeradla, rozjímaní o modlitbe a sv. ruženci, spevov vďaky a úcty, milostí Pána Ježiša. V čase meditácií kroky mnohých viedli aj na chodníky krásnej prešovskej Kalvárie. Vďaka, Mária, za tento čas...ukryme sa do Tvojho srdca, v ktorom je svetlo, nádej, láska...

Späť