Vo svetle sviec

Počas štvrtkovej rannej sv. omše dňa 24. novembra posvätil p. kaplán adventné vence a sviečky, ktorých plamienky nám budú svietiť na ceste očakávania Božieho narodenia. Nech spoločné sv. omše, modlitby, rozhovory sú počas celého Adventu časom nádeje a lásky...

Späť