Svätí v mojom živote

Príjemné predpoludnie strávili 23. novembra žiaci 7.B triedy s pánom kaplánom Paľkom a s pani učiteľkou triednou. Cestovali do Prešova na duchovnú obnovu do Kostola sv. Jozefa. Tam im brat Tomáš porozprával o svätých a blahoslavených, ktorých relikvie sú uložené v kaplnke. Relikviár tvorí 449 relikvií. Nechýbala medzi nimi ani relikvia triedneho patróna, sv. Jána XXIII. Svätou omšou ukončili spoločné stretnutie. Svätí priatelia v nebi, orodujte za nás!

Späť