Advent 2016

Týždne Adventného obdobia...v spoločenstve detí, rodičov, pedagógov sme sa zapojili do aktivít, ktoré ich sprevádzali - sv. omše v školskej kaplnke, čítanie Svätého Písma, triedny Darček v škatuli /v spolupráci s OZ Maják nádeje/. Advent v tomto roku spájala duchovná myšlienka - "Oblečte si Božiu výstroj" spolu so zaujímavou aktivitou počas sv. omší, ktorej súčasťou bol aj figurínový kamarát Kristián. Veľkou dôverou a nádejou sme naplnili dni Adventu, dni čakania!

Späť