Súťažilo sa v PASOVAČKE

Športovci – reprezentanti z 3. a 4. ročníka – sa 1. decembra zúčastnili súťaže PASOVAČKA. Výprava chlapcov bola 11členná a dievčenská 7členná. Niektoré zápasy v Zápasníckej hale na Tr. SNP boli veľmi náročné a víťazstvo v nich si žiaci získali bojovnosťou a súdržnosťou. O to viac sú cenné víťazstvá – chlapci nenašli premožiteľa a získali 1. miesto. Dievčatám prvenstvo ušlo o jeden víťazný zápas a získali krásne 2. miesto. Prekvapením boli milé mikulášske balíčky. Súťažiacich pripravoval a povzbudzoval p. uč. Vaško. Nezabudnite, športu zdar!

Späť