Hronského Jasov

Siedmy ročník krajského matičného festivalu Hronského Jasov organizátori naplánovali na 2. december. Hosťujúcou školou bola ZŠ Jasov. Päťdesiat recitátorov z Košického a Prešovského kraja bolo rozdelených do dvoch kategórií. Nechýbali ani zástupcovia z našej školy. Štyria žiaci cestovali do Jasova s pani učiteľkou Ferkovou. A reprezentovali nás naozaj veľmi pekne. Domov si odniesli zaujímavé ocenenia. Čítajte viac ...

Dominika Hakulinová, 4. C - 2. miesto

Lillian Gardoňová, 5. A - Cena predsedu Matice slovenskej

Sonja Sedláková, 6. B - Cena predsedu Matice slovenskej

Benedikt Lukáš, 7. B - Cena poroty

Späť