Blízko pri Jezuliatku

Posledný školský deň v kalendárnom roku 2016 sme v triednych spoločenstvách zažili Deň triedneho učiteľa. V niektorých z nich sa ešte chystali darčeky v škatuli ako pomoc rodinám v núdzi, inde sa spievalo a hrali vianočné besiedky, mladší žiaci navštívili starších žiakov s pripraveným programom...A postupne, podľa ročníkov, sme pobudli aj v školskej kaplnke v modlitbe, speve a radostnom očakávaní Božieho narodenia. Stretnutia pri vianočných stromčekoch v závere školského dňa už voňali sviatočnými dňami doma, v rodinách. Vďaka, Pane, za tento čas..

Späť