Šaliansky Maťko

Súťaž v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - má už svoju tradíciu. V tomto roku je to už 24. ročník. Každý rok sa do prednesu zapoja aj naši žiaci od druhého po siedmy ročník. Keďže ich nebolo málo, školské kolo 13. januára rozhodlo o tých, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole. Víťazom srdečne blahoželáme!

1.kategória

Christian Brossmann, 3. A – 1. miesto

Nikolas Emanuel Tóth, 3. A – 2. miesto

Ema Štupáková, 3. A – 3. miesto

2.kategória

Kristián Bamhor, 5. A – 1. miesto

Dominika Hakulinová, 4. C – 2. miesto

Katarína Marcziová, 4. C – 3. miesto

3. kategória

Sonja Sedláková, 6. B – 1. miesto

Benedikt Lukáš, 7.  – 2. miesto

 

Späť