Bdenie s Kristom

Pôstne obdobie v našej škole je spojené s mnohými aktivitami. Okrem krížových ciest, pôstnych čítaní, Tehličky pre Afriku a duchovnej obnovy pre učiteľov aj rodičov už piaty rok žiaci II. stupňa strávia noc v škole.

V tomto školskom roku prijali pozvanie 5. A s p. uč. Pustaiovou, 5. B s p. uč. Demjanovičovou, 6. A s p. uč. Krajkovičovou, 6. B s p. uč. Ferkovou, 7. A s p. uč. Kičurom, 7. B s p. uč. Bačinskou a deviataci s p. uč. Buntovou a p. uč. Snopkovou. Tohtoročná noc sa uskutočnila z 8. na 9. apríla 2011. Začínala sv. omšou v školskej kaplnke. Po nej nasledovala krížová cesta po zákutiach školy. Zapálené fakle umocňovali atmosféru noci. Krížovej ceste predsedal školský kaplán Marcel Puškáš, jednotlivé symboly k zastaveniam si pripravili žiaci s triednymi učiteľmi. Témou bdenia bol citát zo Svätého písma: „Ježiš nehľadal výnimočných ľudí, ale obyčajných ľudí, aby robili bežné veci výnimočným spôsobom. Aktivity boli zamerané aj k sv. Ondrejovi, patrónovi našej Košickej arcidiecézy. Odvaha, zmužilosť, rozhodnosť patrili medzi ústredné slová a mnohí si ich skutočne vzali k srdcu. Nočná adorácia bola vyvrcholením večera. Výstupy jednotlivých tried venované sv. Ondrejovi, ktoré niektorí zhudobnili alebo zveršovali, odzneli počas rannej sv. omše. Tá bola bodkou za tohtoročným Bdením s Kristom.

Späť