Dni energií 2017

V dňoch 21. - 23. marca sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka, postupne podľa jednotlivých tried, zúčastnili zaujímavého podujatia Dni energií 2017 na SPŠE v Košiciach. Cieľom podujatia bolo vzbudiť v žiakoch záujem o šetrné zaobchádzanie s prírodou a šetrenie všetkými druhmi energií dostupnými spôsobmi v bežnom živote. Súťažné žiacke videá a inšpirácie v nich nájdete - čítajte viac!

Súčasťou podujatia bola prezentácia modelov na úsporu energiií študentov SPŠE, súťaž medzi žiakmi zúčastnených škôl vo vedomostiach a vo vytváraní vídeí a prezentácií.

Ponúkame naše súťažné produkty:

Žiaci VIII.A vytvorili video: Šetrenie podľa ženy: https://youtu.be/b2Q6xmzVhME , ktoré sa umiestnilo na 1. mieste.


Žiaci VIII.B triedy vytvorili video: Jedna proti jednej: https://youtu.be/Twlmm3ka4o4 .

Späť