Prírodovedné predmety na olympiádach

Úspešní školskí reprezentanti majú hodiny biológie a chémie aj doma, vo voľnom čase, keď sa venujú štúdiu a prípravám na súťaže, spoznávaniu krás i tajomstiev vedy. Niekoľkomesačné obdobie príprav s p. učiteľkami biológie a chémie vyvrcholilo na predmetových olympiádach na prelome apríla a mája. Darilo sa im výborne na obvodných, krajských kolách a čaká sa aj na kolo celoslovenské. Pekné výsledky nájdete v časti - O škole - Úspechy školy. Srdečne blahoželáme!

Späť