Košice 2017

Takmer v polovici mesiaca - 17. mája 2017 sa ukončila celomestská dejepisno-poznávacia súťaž Košice 2017. Veľkolepý záver sa konal v CVČ Domino, lebo víťazmi boli vlastne všetci, ako prezrádzajú diplomy. Viac ako pol roka p. Betka Rodáková zadávala úlohy a mladí historici spolu s p.uč. Zachariášom po ich odpovediach museli pátrať po celom meste. V užšom finále si sily a vedomosti zmerali len ôsmaci. Medzi siedmimi 3-člennými družstvami naša Danielka Jančiková (VIII.A), Tomáš Hrnčiar (VIII.B) a Miško Soták (VIII.C) obhájili pekné 3. miesto. Bolo veľa radosti, slnka pri ceste tam i späť. A bola aj zmrzlina. Blahoželáme!

Späť