Spievali sme pre Svätého Otca

Pieseň pre Svätého Otca znela 17. mája v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove už po dvadsiatydruhýkrát. Spievali ju žiaci z celej Košickej arcidiecézy. Naši speváci sa svedomito pripravovali pod vedením pani učiteľky Jágerovej a na gitare ich doprevádzala pani vychovávateľka Skvašíková. Pätica talentovaných umelcov sa domov nevrátila naprázdno. Zlaté pásmo udelili Kike Remáčovej, strieborné Sáre Beľanovej a Miškovi Jágerovi. Čestné uznanie patrí Laure Čurovej a Ivanke Dvorčákovej. Gratulujeme!

Späť