Ďakovný list z Majáka nádeje

V uplynulých dňoch dostalo naše školské spoločenstvo pozdrav a list odoslaný Mgr. Soňou Vancákovou, PhD., predsedníčkou OZ Maják nádeje. Z jeho obsahu citujeme: "Ďakujeme za Vašu pomoc, ktorú ste poskytli prostredníctvom vyzbieranej sumy 350 € za predaj výrobkov našich rodín z Majáka nádeje a vyzbieraných 222 kg potravín. Vážime si otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov. Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého darcu..."

"Za všetkých dobrodincov OZ Maják nádeje je slávená svätá omša každý prvý štvrtok v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach."

Späť