„Poď, budem ti čítať!“

Tretí týždeň čítania deťom v Slovenskej republike prebehol úspešne aj u nás v škole. V týždni od 5. júna do 9. júna žiaci prichádzali do školskej knižnice v sprievode svojich pani učiteliek, aby si navzájom nahlas prečítali úryvky z obľúbených kníh. V príjemnom prostredí si čitatelia aj trošku oddýchli a vychutnali zážitok z literatúry. Nezabudnite, k prázdninovým dňom patrí aj dobrá kniha!

Späť