Aktuálne

Od štvrtka - 22.júna sa školský deň s triednym učiteľom na I. stupni končí 4. vyučovacou hodinou. Žiaci II. stupňa končia pracovný deň v priebehu 5. vyučovacej hodiny. Aktivity a pracovná činnosť počas jednotlivých dní budú podané prostredníctvom tr. učiteľov. Pekné júnové dni v škole!

Späť