Projektový deň v 2. ročníku – O perníkovom domčeku

Prvý júnový deň sme sa my, žiaci a učiteľky 2. ročníka, preniesli do Perníkovej rozprávkovej krajiny. Cieľom nášho projektového dňa bolo zopakovať a upevniť poznatky získané počas roka formou zaujímavých didaktických hier. Pomohli nám k tomu známe postavičky Janko a Marienka z rozprávky o Perníkovej chalúpke. Žiaci sa z úloh tešili a niektorí sa vžili do príbehu dramatizáciou rozprávky, za čo si vyslúžili búrlivý potlesk. Radostný deň sme zavŕšili sladkou chladenou odmenou „zo zmrzlinovej chalúpky“ neďaleko našej školy.

Späť