Október s Pannou Máriou

Modlitbovú reťaz sv. ruženca sme v školskej kaplnke viedli každú októbrovú stredu. Postupne sa v službe čítania i modlitieb vystriedali triedne spoločenstvá I. a II. stupňa spolu so školským p. kaplánom Paľkom a s radosťou sa k nám pripojil aj p. kaplán František. Boli to krásne ranné stretnutia s Nebeskou Matkou...Zdravas, Mária...

Späť