Vo FOTOGALÉRII z denníka návštevy Erasmus+

O návšteve účastníckych krajín v našej škole dňa 17. októbra ste sa už určite dočítali. Ale možno ste trošku zvedaví aj na ďalší bohatý program počas 18. a 19. októbra, kedy hostia spoznávali mesto i kúsok Slovenska. Koordinátorkou projektu je p. zástupkyňa Zentková. Sprievodcami žiakov boli naši deviataci a tlmočníkmi aj p.riaditeľka a p.uč. Bučáková. Krásne a nezabudnuteľné zážitky z týchto dní patria nielen hosťom, ale aj všetkým žiakom a pedagógom školy! Čítajte viac... spolu so super VIDEOM vo FOTOGALÉRII...

Z programu návštevy:

- Drienovec - návšteva ARTfarmy - tvorivé dielne /17.10.2017/

- prechádzka Hlavnou ulicou - návšteva Arcibiskupského úradu - Historická radnica a prijatie viceprimátorkou mesta /18.10.2017/

- účasť pedagógov partnerských škôl na konferencii Ľudia na periférii - organizátor OZ Maják nádeje /18.10.2017/

- deti v pohybe - Multifunkčná telocvičňa /18.10.2017/

- pracovné stretnutie koordinátorov  projektu /18.10.2017/

- večerné divadelné predstavenie Jánošík v ŠD Košice /18.10.2017/

- návšteva Žakoviec - prehliadka Belianskej jaskyne /19.10.2017/ - záverečné spoločenské stretnutie a rozlúčka s hosťami


           Fotografie a video z bohatého programu si môžete prelistovať v časti Fotogaléria.

Späť