Pedagógovia na metodickom dni

Celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych ZŠ a SŠ Košickej arcidiecézy sa 16. novembra začal slávostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Slúžil ju Marek Forgáč, pomocný košický biskup, spolu s duchovným správcom farnosti - Mons. Jurajom Kamasom a prítomnými školskými kaplánmi. Slová vďaky i povzbudenia pre nás, pedagógov, našli symboliku v povolaní misionára, ktorým je aj každý z nás. Prednášky pod vedením Mgr. Radovana Ivanka a dona Antona Červeňa sa konali v Spoločenskom pavilóne a boli inšpiráciou i povzbudením pedagóga 21.storočia. Bol to príjemný a veľmi podnetný deň!

Témy prednášok - Celodiecézny metodický deň:

Mgr. Radovan Ivanko - Kresťan a peniaze

don Anton Červeň - Učiteľ v postmodernej dobe

           "Boh vlastní všetko..."

                                       "Každý človek je hoden lásky..."

                                                               "Vidieť Krista vo svojom blížnom..."

Späť