Sme na facebooku

Školský rok okrem vyučovacieho procesu prináša množstvo podujatí, exkurzií, súťaží a zmien. Chceme byť bližšie k Vám, preto prinášame školské oznamy, novinky a výstižné fotografie aj na facebooku. Odteraz sa o aktuálnom dianí v škole i mimo nej dozviete na našej facebookovej stránke: facebook.com/zsbernolakova18

 https://www.facebook.com/zsbernolakova18/

Späť