Adventné vence a sviece

Posledný novembrový deň sa pri rannej sv. omši školská kaplnka zaplnila nielen deťmi, ale aj adventnými vencami a sviečkami, ktoré posvätil školský p. kaplán Paľko. Každou horiacou sviečkou budeme bližšie k veľkému tajomstvu narodenia Pána. Otvorme srdcia dokorán!

Späť