ADVENT 2017

Adventný veniec, horiace sviece...vstúpili sme a prežili tento čas spoločne a školskými adventnými aktivitami pripravili cestu Pánovi, otvorili srdcia dokorán. Školské sv. omše spájali úvahy o TICHU v spojení s myšlienkou:"Hovor, Pane, počúvam". V triedach i ročníkoch sme sa modlili za rodinu v núdzi, pomáhali almužnou a rodiny potešili vyrobenou vianočnou pohľadnicou. Pri tejto aktivite sme spolupracovali s OZ Maják nádeje v Košiciach. Ďalšou aktivitou bolo čítanie Svätého Písma a zapisovanie denných citátov do adventného denníka. Bol to požehnaný čas čakania...

Zo Svätého Písma - tiché zamyslenia na sv. omšiach:

5. december - Lebo hovorím vám: " Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli." /Lk 10,24/

7. december - A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. /Mt 7,24/

12. december - Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?

14. decembra - " Kto má uši, nech počúva!" /Mt 11,15/

19. decembra - " Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase." /Lk 1,20/

22. decembra - " Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života." /Lk 1,39/

Späť