ADVENT 2017

Adventný veniec, horiace sviece...vstúpme a prežime tento čas spoločne a školskými adventnými aktivitami pripravme cestu Pánovi, otvorme srdcia dokorán. Školské sv. omše spájajú úvahy o TICHU v spojení s myšlienkou:"Hovor, Pane, počúvam". V triedach i ročníkoch sa modlime za rodinu v núdzi, pomáhame almužnou a rodiny potešíme vyrobenou vianočnou pohľadnicou. Pri tejto aktivite spolupracujeme s OZ Maják nádeje v Košiciach. Ďalšou aktivitou je čítanie Svätého Písma a zapisovanie denných citátov do adventného denníka. Pridajte sa k nám...

Zo Svätého Písma - tiché zamyslenia na sv. omšiach:

5. december - Lebo hovorím vám: " Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli." /Lk 10,24/

7. december - A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. /Mt 7,24/

12. december - Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?

14. decembra - " Kto má uši, nech počúva!" /Mt 11,15/

Späť