Prišiel k nám Mikuláš

Naozaj k nám 6. decembra zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi z 9.C, ktorí si pripravili hudobný aj slovný program pre svojich spolužiakov. A do tried neprišli naprázdno. Každý od Mikuláša dostal sladké prekvapenie. Radosti bolo neúrekom.

   Dlho sme premýšľali, aké posolstvo vám roznesieme po škole. Nakoniec sme sa rozhodli, že témou scénky bude klamstvo a deťom, mládeži ukážeme, že klamať sa nemá. Posolstvo, že klamstvo ničí medziľudské vzťahy, ubližuje ľuďom okolo a neprináša radosť, ale smútok a bolesť, nech zostane platné stále.

  Ako povzbudenie a mikulášske prekvapenie sme vám rozdali „kinderka“. Ako bonus pridávame „maličkú básničku“:

Mikulášku, dobrý strýčku,

každému dal po kindervajíčku.

Deti z toho šťastné boli,

s chuťou si ho rozbalili.

 

                    Mikulášovi poslovia Verča, Miška, Ama, Kajka, Simča, Emma, Mišo, Lukáš, 9.C

Späť